relativna refer ... | srpski leksikon

1. relativna referenca

ženski rodračunari

Adresa ćelije u tabeli koja se odnosi na adrese drugih ćelija, redova ili kkolona. Kada se formula koja sadrži relativne reference iskopira u druge ćelije u tabelarnom proračunu, referece se automatski ažuriraju tako da se odnose na novu lokaciju formule. Relativne reference se primenjuju samo tokom procesa prenošenja (engl. paste). Pogledajte i apsolutne reference.

Prevedi relativna referenca na:

engleski

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci