raketni motor | srpski leksikon

1. raketni motor

muški rod

Motor kod koga se gasovi nastali sagorevanjem neke eksplozivne smeše izbacuju velikom brzinom unazad i time odbacuju motor i spravu na kojoj se on nalazi (npr. avion i dr.) u suprotnom pravcu od pravca u kome struje gasovi; reaktivni motor. (

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci