potpuno izradit ... | srpski leksikon

1. potpuno izraditi

glagol

Prevedi potpuno izraditi na:

nemački