polilema | srpski leksikon

1. polilema

ženski rod

Kod disjunktivnog silogizma: slučaj kad disjunkcija prve primese sadrži više mogućnosti; up. dilema, trilema.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci