pod zakonskom p ... | srpski leksikon

1. pod zakonskom prinudom

pridev

Prevedi pod zakonskom prinudom na:

engleski