pneumatomahija | srpski leksikon

1. pneumatomahija

ženski rod

Odricanje postojanja duha uopšte, odricanje postojanja duhovnog u čoveku.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci