pneumatoliza | srpski leksikon

1. pneumatoliza

ženski rodgeografija

Razlaganje minerala i stea pod uticajem vrelih gasova, koji se vrši u blizini vulkana i vrelih izvora. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci