plurale tantum | srpski leksikon

1. plurale tantum

muški rodlingvistika

Jednobrojna imenica, koja ima promenu i koja se upotrebljava samo u množini, npr. ljudi, naočari, gaće, gusle, makaze, grudi, prsa, vrata, kola, Karlovci itd. (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci