pleno titulo | srpski leksikon

1. pleno titulo

prilog

Sa punim naslovom, sa punom titulom; kao skraćenica, na adresama: p.t.