pene agravacio | srpski leksikon

1. pene agravacio

muški rodpravo (nauka)

Pooštrenje kazne, povišenje kazne.