parametarska ka ... | srpski leksikon

parametarska kartica

ženski rodračunari

Definicija:

Fiksna kartica koja se očitava u izvođenju programa kao osnova za pozivanje u toku obrade (grč.)

Reč dana

pummelo

imenica, botanika

idiot

muški rod, teatar

Seil

imenica,

sanieux

pridev, medicina

12.08.2022.