par aklamasjon | srpski leksikon

1. par aklamasjon

izraz

Izvršiti izbor, ili usvojiti kakav predlog, jednoglasno, pristankom svih, bez pojedinačnog glasanja.