organizaciona n ... | srpski leksikon

1. organizaciona naredba

ženski rodračunari

Mera organizacionog karaktera vezana za proces realizacije programa kojom se obezbeđuje opsluživanje događaja u sistemu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci