oniho | srpski leksikon

1. oniho

prefiks

Predmetak u složenicama sa značenjem: nokat; kopito.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

oinoha