ombrograf | srpski leksikon

1. ombrograf

muški rod

Sprava za merenje padavina, oborina (grč.)