okna | srpski leksikon

1. okna

množina

Prozorska stakla.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

okan | okean | okićen | Okino | okno | okužen | okun | okušan