metilamin | srpski leksikon

1. metilamin

muški rodhemija

Jedinjenje u kojem je jedan atom vodonika u amonijaku zamenjen metilom.