marža | srpski leksikon

1. marža

ženski rod

Razlika između dnevnog i emisionog kursa neke hartije od vrednosti; razlika između najvišeg i najnižeg kursa ili najviše i najniže cene; razlika između kupovne i prodajne cene; up. margo. (lat.)

Prevedi marža na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Mađar | Mađari | Maor | Maori | mar | mareaža | marž | Mari | Marić | marča | marš | Marš! | marše | Mauri | mačar | mačor | mer | mera | merač | merači | mere | Meri | mir | Mir! | mira | miraž | miraža | miriše | miro | Miroč | Miruša | mišar | moar | Moira | moire | Mor | mora | morač | Morača | more | More! | morž | Moro | mreža | MRI | mrča | mužar | Mur | Mura | mušičar