mano sinistra | srpski leksikon

1. mano sinistra

prilogmuzika

Levom rukom (svirati).