kreacijanizam | srpski leksikon

kreacijanizam

muški rod

Definicija:

učenje Aristotela i crkvenih otaca po kome je bog stvorio čovečju dušu pri samom stvaranju tela i da ju je udahnuo u telo (supr. traducijanizam).

Reč dana

ngwee

imenica, finansije

tatamata

muški rod, sleng, dijalekt

Lauenburg-Elbe

imenica, geografija

tie-break

muški rod, sport

15.08.2022.