kornetist | srpski leksikon

1. kornetist

muški rod

Onaj koji svira u rog, svirač u rog, svirač u trubu.