kontravenirati | srpski leksikon

1. kontravenirati

glagolpravo (nauka)

Raditi protivno, istupiti, ogrešiti se (o ugovor, zakon, propis).