kompajlerska di ... | srpski leksikon

1. kompajlerska direktiva

ženski rodračunari

Direktiva kompajleru koja se izvršava pre procesa kompilacije.

Prevedi kompajlerska direktiva na:

engleski