koesencija | srpski leksikon

1. koesencija

ženski rod

Jednosušnost, jednaka suština (u učenju o sv. Trojici); koesencijalitet.