kazak | srpski leksikon

1. kazak

muški rod

1. Sluga odeven u kozačku nošnju; kozački ples.
2. Kratak putnički ili jahački kaput.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

kazačok | kasica | kask | kaska | kasko | kaciga | kacik | kesega | kesica | kiosk | kisik | Kozak | kosac | kosačica | koska | ksako