karakterističa ... | srpski leksikon

1. karakterističan

pridev

Bitan, značajan, svojstven, obeležavajući, koji pokazuje bitne osobine nekoga ili nečega, osoben (grč.)

Prevedi karakterističan na:

engleski | francuski | nemački