jus prime nokti ... | srpski leksikon

1. jus prime noktis

muški rod

Pravo na prvu noć koje poo verovanju mnogih naroda pripada bogovima ili demonima, te je kao opasno po mladoženju, obično ustupano nekom strancu; u Srednjem veku: tobožnje pravo feudalnog gospodara da kad njegov sluga ili kmet sklopi brak, provede prvu noć sa njegovom nevestom i da joj prvi oduzme nevinost (ovo se osnivalo na pravu gospodara da odobri ili ne ženidbu svoga potčinjeog).

Prevedi jus prime noktis na:

engleski