izmećarstvo | srpski leksikon

1. izmećarstvo

imenica

Služba, posao izmećara, sluge (tur.)