inrotulacija | srpski leksikon

1. inrotulacija

ženski rodpravo (nauka)

Sređivanje i uvezivanje akata radi upućivanja od nižeg suda višemu; inrotulacioni termin, dan određen za pregledanje i popisivanje akata.