idiomutacija | srpski leksikon

1. idiomutacija

ženski rod

Nasledna promena kod živih bića koja se javlja usled promene jednog naslednog činioca.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci