idiokratičan | srpski leksikon

1. idiokratičan

pridev

Telesno osoben, osobenog telesnog sastava.