hemioličan | srpski leksikon

1. hemioličan

pridev

Koji sadrži celini i po, podrug; metr. kod Grka: ritam čiji delovi stoje u razmeri 2/3.