hartija za pako ... | srpski leksikon

1. hartija za pakovanje

ženski rod

Prevedi hartija za pakovanje na:

nemački