frivola ekscepc ... | srpski leksikon

1. frivola ekscepcio

ženski rodpravo (nauka)

Očevidno netačan, ništavan izgovor.