eudajmonizam | srpski leksikon

1. eudajmonizam

muški rod

Filozofsko-etičko učenje o sreći čoveka tj. da je ostvarenje sreće osnovni cilj i smisao ljudskog života. (grč.)