dramaturški | srpski leksikon

1. dramaturški

pridev

Koji (ili što) se tiče dramaturgije, što je u vezi sa dramaturgijom (npr. članci, prikazi i sl.).

dramaturški | srpski leksikon

2. dramaturški

prilog

Prevedi dramaturški na:

engleski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dramaturg