diklinije | srpski leksikon

1. diklinije

množinabotanika

Biljke kod kojih se prašnici i tučkovi ne nalaze u jednom cvetu, nego su podeljeni na razne cvetove, jednospolne biljke koje imaju ili samo muške ili samo ženske spolne organe.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dokoličenje