dijalektički m ... | srpski leksikon

1. dijalektički metod

muški rod

Zasniva se na: uzajamnoj vezi i uslovljenosti pojava, objnavljanju i razvoju; na pretvaranju postepenih kvantitativnih promena u bitne kvalitativne promene, na unutrašnjim protivurečnostima i borbi protiv suprotnosti (stafog i novog), tj. između onoga što izumire i onoga što se rađa.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci