deva | srpski leksikon

1. deva

ženski rodživotinja

Kamila, pustinjska životinja sa jednom ili dve grbe.

deva | srpski leksikon

2. deva

ženski rod

Mlada devojka, devica., skraćeno ime od devica; čest naziv za bogorodicu, majku božju.

deva | srpski leksikon

3. deva

ženski rodmitologija

Bog, dobri duh (čest naziv za trojstvo: Brahma, Višnu i Šiva) (sanskrt.)

Prevedi deva na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dav | dava | davač | Daf | dva | dve | dev | deža vi | Deževa | defo | div | diva | DIF | dova | doveče | dovući | duvač