descendentna te ... | srpski leksikon

1. descendentna teorija

ženski rod

Učenje o postanku; učenje o prirodnom razvitku životinjskih i biljnih vrsta u toku istorije Zemlje, o činjenicama koje na taj razvitak ukazuju i koje ga dokazuju, i o uzrocima toga i takvog razvitka. Tvorci ove teorije su: stari grčki mislioci Anaksimander i Empedoklo, a u novije vreme, naročito Lemark, Darvin i Hekl.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci