dekriminalizova ... | srpski leksikon

1. dekriminalizovati

glagol

Osloboditi, oslobađati se kriminalnog obeležja (lat.)