debaklirati | srpski leksikon

1. debaklirati

glagol

Raskrčiti; očistiti, raskrčiti pristanište, tj. istovarene brodove ukloniti iz luke.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci