bolonjska škol ... | srpski leksikon

1. bolonjska škola

ženski rod

Slikarska škola koji je, pred kraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko Karači (1556-1619), i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora.