bjanko | srpski leksikon

1. bjanko

prilogfinansije

Prazno, tj. nepopunjeno mesto na menici ili punomoći; bjanko menica, čista, nepopunjena menica (samo sa potpisom).
Beo list papira, neispunjen, neispisan (samo potpisana ili neispunjena isprava); bez uslova, poverenje, odrešene ruke (ital.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

beging | beginica | bojanka | Bojnik | bujna kiša

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci