biti u nemoguć ... | srpski leksikon

1. biti u nemogućnosti

izraz

Prevedi biti u nemogućnosti na:

nemački