ave | srpski leksikon

ave

usklik

Definicija:

Pozdrav u Starom Rimu.
Zdravo, pomozi bog; zbogom, uzdravlju!

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Avaš | a vi | .avi | avio | Auf! | AF | AFŽ | afiš | afiša | ašov

Reč dana

Fernway

imenica, geografija

olivenit

muški rod, mineral

Akroterion

imenica, arheologija

acaricide

muški rod, hemija

29.05.2023.