ave | srpski leksikon

ave

usklik

Definicija:

Pozdrav u Starom Rimu.
Zdravo, pomozi bog; zbogom, uzdravlju!

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Avaš | a vi | .avi | avio | Auf! | AF | AFŽ | afiš | afiša | ašov

Reč dana

melanoid

pridev, medicina

bizmit

muški rod, mineral

Prevost-Hörnchen

imenica, geografija

bidet

muški rod,

30.03.2023.