atehnija | srpski leksikon

1. atehnija

ženski rod

Neumešnost, neveštost, nespretnost (npr. jednog lekara); nerazumevanje neke umetnosti ili veštine.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

atenej | atonija