antikritičan | srpski leksikon

1. antikritičan

pridev

Koji odgovara na kritiku, napad itd.; med. koji protivureči očekivanoj krizi (pojavi); koji sprečava nastup krize (uticaj).