Todor | srpski leksikon

1. Todor

muški rodlično ime

Muško ime, Todorin imenjak.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Tatari | Tatre | teatar | teatičar | teatičari | tetra | titr | Todora | tutor