Tatari | srpski leksikon;

Tatari

množina

Definicija:

Prvobitno: ime jednog mongolskog plemena; docnije, u Sred. veku: opšte ime različitih ratnički plemena mongolskih, tunguskih i turskih u Srednjoj Aziji; danas: Turcima srodno pleme koje živi u krajevima na severnom delu Crnog Mora (Krim, Kavkaz, Ural i dr.); zbog svoje brzine i poznavanja mesta bili su čuveni, te su ih u Turskoj upotrebljavali kao skoroteče; otuda: tatarin = skoroteča, glasnik, ulak.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Tatre | teatar | teatičar | teatičari | tetra | titr | Todor | Todora | tutor

Reč dana

hematoid

pridev, medicina

aliasing

muški rod, računari

Cholesterin

imenica, hemija

airain

muški rod, hemija

17.05.2022.